Kontakt:

Martin Růžek

tel.: 603 344 942

info@podblanicko-mujkraj.cz

Počítadlo návštěv:

Od 1.8.2014 web shlédlo: 7415 IP adres

Dnes přišlo: 17 návštěvníků

 

 

Podblanicko

Podblanicko z hlediska autora je kraj v jihovýchodní části středních Čech a je jakýmsi mezistupněm mezi mírně zvlněnou krajinou Benešovska a výše položenou Vysočinou.

Je to kraj malých říček a ještě menších potoků, kraj kopcovitý s hojností lesů, luk a polí, kraj malých vesnic a ještě menších vesniček, kraj jehož středobodem je památná a mýty opředená hora Blaník, přesněji Velký Blaník (632m n.m.).

A tady dochází k malému paradoxu s vymezením oblasti Podblanicka.Teoreticky by Podblanicko mělo být okolí pod Velkým Blaníkem, tedy oblast s nižší nadmořskou výškou než je oněch 632m. Ale kousek směrem východním a jihovýchodním jsou i vyšší kopce.Za Nadčeradcí je to třeba  Řísnický vrch 689 m nebo Hůrka 684 popř. Podhoří 672m.Strážiště nad Lukavcem, což je již víceméně  Vysočina má 744m.

A tak pro mne je Podblanickem v širším slova smyslu vše, odkud je Blaník pouhým okem za jasného počasí viditelný.Tedy oblast o průměru asi 30-40km jejímž středem je Velký Blaník.

I když z té jihovýchodní části to až zas tak neplatí, tam ten Blaník z takové dálky vidět není.

Dříve jsem všude chodil pěšky a Podblanicko bylo tak pro mne definováno tím, kam až z louňovické chaty dojdu pěšky a stihnu se ještě ten den za světla vrátit zpět.Tj. asi polovina oněch 30-40km.

V poslední době si Podblanicko ještě dělím na „před Blaníkem“ a „za Blaníkem“ z pohledu od severozápadu, od Benešova.

Před Blaníkem je kraj pozvolnější, hustěji osídlený, zcivilizovanější. Lesy jsou menší a často smíšené, pole naopak větší.

Za Blaníkem tedy směrem na  Čechtice, Lukavec,Pacov je to obráceně.Tady se ráz krajiny mění k té Vysočině. Lesy jsou zde převážně smrkové a rozsáhlejší, pole a vesnice menší.Říčka žádná.Je to zde celkově drsnější, chladnější, pozdnější. Když dole ve Vlašimi na jaře sleze sníh, tak nahoře kolem Řísnice ho je ještě souvislá vrstva.

Za Blaníkem je to ideální pokud se chce člověk toulat krajem a nikoho nepotkávat.I když v poslední době to už ani tady neplatí doslova.

Rád mám „před“ i „za“ ale k tomu „za“ tíhnu asi přeci jenom o trošičku víc.

14.10.2011

Nyní , po roce poměrně intenzivního toulání podblanickým krajem, si tuto oblast čím dál častěji pro sebe vymezuji na dvě části: vlastní Podblanicko a tzv. Nadblanicko, které mi čím dál silněji zalézá „pod kůži“ , a kde se toulám nejraději.

Výchozím bodem do Nadblanicka je pro mne městečko Načeradec.Spojím-li pomyslně Načeradec na východ s Čechticemi a na jih s Mladou Vožicí, tak celý ten krásný kraj v této výseči až po Pacov je pro mne Nadblanickem.Jsou zde úžasné a rozsáhlé lesní komplexy se zajímavou flórou a faunou (Jizbice,Holý vrch, lesnatá stráň táhnucí se od Holého vrchu až daleko za Mladou Vožici, Strážiště, lesy kolem Holýšova, rybníky a lesy kolem Blatnice, Batkovy s pramenem Blanice atd., atd.